Necmettin Şimşek
Necmettin Şimşek
Web Tasarım Grafik Tasarım Promosyon Ürünler Reklam Filmi
Necmettin Şimşek

Blog

İntihal Eden İntikal Etsin

İntihal Eden İntikal Etsin

 •  

  İntihal Eden, İntikal Etsin

  *Yükseköğretim kurulu YÖK başkanı Prof. Dr. Erol Özvar eğitim

  fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren

  programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini

  öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek dedi.

  Cumhurbaşkanı

  Erdoğan'ın Şanlıurfa gençlik buluşmasında öğrencilere pedagojik

  formasyon eğitimi konusunda bir müjde verdi. Türkiye'de her ilde

  üniversite, ülke genelinde ise toplam 209 üniversite var. 131’i devlet, 78’i

  vakıf. Eğitim fakültesi sayısı 93. Eğitim Bilimleri Enstitüsü ise 50.

  **Birçok yazdığım gibi 32.185 adet profesör, 20.144 doçent, 41.848 doktor

  öğretim görevlisi, 38.392 normal öğretim görevlisi, 52.497 araştırma

  görevlisi toplamda 184.702 kişi üniversitelerde çalışıyor. 8.296.959

  Öğrenci ve üniversite çalışanıyla bazı ülkelerden fazla nüfusa sahip bir

  topluluk. Türkiye'deki öğrenci sayısı 150 ülkenin nüfusundan daha fazla.

  ***İntihal yani aşırma Türk Dil Kurumu’nda (TDK) [5, para. 5] “başkalarının

  yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya

  başkalarının konularını benimseyip değişik bir biçimde anlatma” şeklinde

  tanımlanmıştır. Az bildiğimiz bu durumu iyice araştırmalıyız. Durum tahmin

  ettiğimizden daha kötü durumda. 10 farklı türü var.

  1. Klonlamak, başkasının çalışmasını kelime kelime kendininmiş gibi

  sunmak.

  2. Kopyalamak, değişiklik yapmadan tek bir kaynaktaki metnin önemli

  bölümlerini almak.

  3. Bulmak ve değiştirmek, anahtar kelimeleri ve cümleleri değiştirmek

  fakat kaynağın önemli içeriğini korumak.

 •  

  4. Karışım yapmak, birbirine uyan birçok kaynağı başka kelimelerle

  anlatmak.

  5. Geri dönüştürmek, yazarın önceki çalışmalarını kaynak göstermeden

  fazlaca almak.

  6. Melezleme, kaynak göstermeden kopyalanan metinlerle kaynak

  gösterilenleri mükemmelce birleştirmek.

  7. Lapa yapmak, birçok kaynaktan kopyalanan materyali karıştırmak.

  8. 404 hatası yapmak, var olmayan ya da kaynakları göstermek.

  9. Toplama, uygun kaynak içermesi fakat neredeyse hiç orijinal çalışma

  olmaması.

  10. Yeniden yayınlama, uygun kaynak içermesi fakat orijinal metne ya da

  yapıya çok yakından dayanmak.

  İntihal, bilimsel etik ihlalidir. İntihale bağlanan hukuki ve cezai yaptırımlar,

  eser sahibini ve bu sahiplikten kaynaklanan haklarını korumada etkin

  olabilmesi için cezaların ağırlığı yanında hukukun uygulayıcısı olan

  mahkemelerce de yaptırımların öngörüldüğü şekilde bu tarz eylemlerden

  vazgeçirme ve cezalandırma özelliği olacak şekilde uygulanması gerekir.

  Eser ve sahibinin gerektiği gibi hukuki himaye ve koruma bulamadığı

  toplumlarda gelişmenin ve kamu yararının olumsuz etkileneceği kesindir.

  Gelişen ve değişen teknolojik ilerlemelerle birlikte eser sahibinin haklarının

  ihlal çeşit ve ağırlığı da değiştiğinden işbu ihlallere karşı gerçek koruma

  sağlayan hukuki düzenleme yapılmalıdır. Ahlaki ve etik yönü ile bilimsel

  hırsızlık olarak tanımlanan intihal eylemlerinin üniversitelerde ve bilim

  çevrelerince hassasiyet gösterilen bir olgu olarak ele alınması, öğrenci ve

 •  

  akademisyenlerin sakındırılması ve bu konuda gerekli duyarlılık

  gösterilmesinin bu kabil eylemlerin azalmasında rol oynar.

  Neticeten maddi bir eşyanın çalınması ile kendi sahibi

  olmadığı eseri sahiplenmek, kaynak göstermeden alıntı yapmak veya

  eksik, yanlış veya aldatıcı atıf yapmak arasında çalmak gibi utandırıcı bir

  ortaklık olduğu hususunun da özellikle akademik çevrelerce, yargı karar ve

  içtihatlarında vurgulanması ve işlenmesinin bir gerekliliktir.

  ****Sonuç olarak; Teknoloji, muasır medeniyetlere ulaşmak için en hızlı

  seçeneğimiz. Teknoloji el yordamıyla öğrenilemez. Dil bilmek, kodlama

  mantığı anlamak gerekir. Yazılım önümüzdeki yılların çözülemez problemi

  olacak. Big data, blockchain derken sistem pandemiyle değişti. Pandemi

  öncesi hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Değişimi sadece sözle yapanlar

  elbet kaybedecek. Gafam diye çıkılan yolda neler ürettik ülke olarak. Her

  hangi bir teknolojik ürün için hazırlık süreci 5-6 yıl ürün veya hizmetin

  ortaya çıkma süreci ortalama 20 yıldır. Bu bilgileri öğrenmek için

  üniversitede profesör olmaya gerek yok. Özellikle uluslararası platformda

  durumumuz içler acısı. Kendi kendine yetebilen diye bir kavram varsa

  eğitim için tam da bu yerdeyiz. Hem öğrenci hem de profesörler olarak her

  yasal olanın etik olmadığını öğrenmemiz gerekli, lazım, şart v.b…

Add Comment